คลาสสิค

แบบบ้านที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้ เป็นแบบบ้านทรงนิยมของคนไทยเรา สร้างกันมานาน และยังคงนิยมอยู่ มีเอกลักษณ์ชัดเจน ตอบโจทย์ความเป็นอยู่แบบไทยๆ

แบบบ้านรายการด้านล่างเหล่านี้ สะดวกต่อการสร้างบ้าน แบบรวดเร็วที่สุด เพราะมีการสร้างจริงมาแล้ว ท่านสามารถประหยัดเวลาและคำนวณทุนทรัพย์ในการสร้างได้ใกล้เคียงมากที่สุด เอกสารในการจัดสร้าง ทั้งพิมพ์เขียวแบบแปลน ภาพจำลอง BOQ พร้อมสรรพ ทั้งนี้ ท่านยังคงสามารถดัดแปลง ปรับเปลี่ยนเพิ่มขยายได้ตามใจชอบ ง่าย เร็ว สะดวก เชิญเลือกได้เลยครับ