อัพเดทงานสร้างบ้าน

แบบจำลองบ้านใหม่

๑. บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี

สร้างบ้าน ชั้นเดียว


๒.มบ. รัตนาวดี บางบัวทอง นนทบุรี

สร้างบ้าน หมุ่บ้าน รัตนาวดี
สร้างบ้าน หมุู่บ้าน รัตนาวดี

โครงการสร้างบ้าน ๒ ชั้น MODERN


๓.คลองโยง ศาลายา นครปฐม

สร้างบ้าน นครปฐม

๔. หนองปลาหมอ ราชบุรี

แบบบ้านสายลัดดา
แบบบ้านสายลัดดา บ้านโป่ง ราชบุรี

๕. จอมบึง จอมบึง ราชบุรี

สร้างบ้าน จอมบึง ราชบุรี


๖. พุทธมณฑลสาย ๖ สามพราน นครปฐม

สร้างบ้าน สามพราน นครปฐม