ฤกษ์สร้างบ้าน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม64

บทความสร้างบ้าน

เดือนตุลาคม 2564

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 10 ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+สิทธิโชค+ดิถีเรียงหมอน+ศุภะ ฤกษ์บน: ภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่ เปิดกิจการ แต่งงาน เปิดบัญชีธนาคาร เปลี่ยนชื่อ-สกุลใหม่ เปิดเพจขายของออนไลน์  เอารถออกอู่ ถอยรถใหม่ เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน จะส่งผลให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน จะมีความสุข มีความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น 

ยกเว้นคนเกิดวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน)ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี 

เวลา 08.09-09.02 น. เป็นเทวีฤกษ์ เวลา 10.29-11.23 น.เป็นราชาฤกษ์ 
เวลา 13.26-14.19 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา15.00-15.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นมหาสิทธิโชค+ดิถีเรียงหมอน+ศุภะ ฤกษ์บน: ราชาฤกษ์ เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน ลงเสาเอก ตั้งศาล เปิดกิจการร้านค้าเปลี่ยนชื่อ-สกุล เอารถออกจากอู่ จะส่งผลดีมีความสุขราบรื่น เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียง และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น และจะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย 

ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับบุรุษ เช่นเปิดร้านเสื้อผ้าชาย ค่ายมวย ร้านตัดผมชาย และเจ้าของงานเป็นผู้ชายก็ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งคนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน)ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี 

เวลา 07.35-08.29 น. เป็นเทวีฤกษ์ เวลา 09.34-10.27 น.เป็นราชาฤกษ์ 
เวลา 12.09-13.03 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ 

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ปีฉลู ฤกษ์บน: มหัทธโนฤกษ์ เหมาะในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ปลูกบ้าน ลงเสาเอก ย้ายบ้าน เปิดกิจการร้านค้า เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร แต่งงาน ส่งตัวเจ้าสาว เปิดเพจขายของออนไลน์  เอารถออกอู่ ถอยรถใหม่ เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน เซ็นสัญญาเช่า เปิดร้าน เปลี่ยนชื่อ-สกุลใหม่ เป็นฤกษ์คนรวยทำอะไรก็จะมีแต่ความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรือง  

ยกเว้นคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธ(กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 13.54-14.45น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 14.03-14.58 น. เป็นเทวีฤกษ์ เวลา 15.59-16.47 น.เป็นราชาฤกษ์ 

วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 11 ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย+ลาภะ ฤกษ์บน:ภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่ เปิดกิจการ แต่งงาน เปิดบัญชีธนาคาร เปลี่ยนชื่อ-สกุลใหม่ เปิดเพจขายของออนไลน์  เอารถออกอู่ ถอยรถใหม่ เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน จะส่งผลให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน จะมีความสุข มีความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น 

ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับน้ำทุกชนิดไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งคนที่เกิดวันจันทร์กับวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี 

เวลา 08.36-09.29 น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 111.45-12.40 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 13.54.14.45 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ 

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 11 ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นมหาสิทธิโชค+ลาภะ ฤกษ์บน:ราชาฤกษ์ เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน ลงเสาเอก ตั้งศาล เปิดกิจการร้านค้าเปลี่ยนชื่อ-สกุล เอารถออกจากอู่ จะส่งผลดีมีความสุขราบรื่น เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียง และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น และจะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย  

ยกเว้นคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธ(กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 08.24-09.18 น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 11.22-12.16 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 13.50-14.34 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 11 ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย+fดิถีเรียงหมอน+ลาภะ ฤกษ์บน:มหัทธโนฤกษ์ เหมาะในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ปลูกบ้าน ลงเสาเอก ย้ายบ้าน เปิดกิจการร้านค้า เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร แต่งงาน ส่งตัวเจ้าสาว เปิดเพจขายของออนไลน์  เอารถออกอู่ ถอยรถใหม่ เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน เซ็นสัญญาเช่า เปิดร้าน เปลี่ยนชื่อ-สกุลใหม่ เป็นฤกษ์คนรวยทำอะไรก็จะมีแต่ความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรือง 

ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับเรือทุกชนิดไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งคนที่เกิดวันจันทร์กับวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี 

เวลา 07.59-08.45 น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 10.06-11.01 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 13.09-14.00 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
พฤศจิกายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับขึ้น7 ค่ำ เดือน 12 ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+มหาสิทธิโชค+ดิถีเรียงหมอน+ลาภะ ฤกษ์บน: ภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่ เปิดกิจการ แต่งงาน เปิดบัญชีธนาคาร เปลี่ยนชื่อ-สกุลใหม่ เปิดเพจขายของออนไลน์  เอารถออกอู่ ถอยรถใหม่ เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน จะส่งผลให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน จะมีความสุข มีความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น  

ยกเว้นคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธ(กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี 

เวลา 07.04-07.59 น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 10.05-10.59 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.19-14.08 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12 ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+ลาภะ ฤกษ์บน: มหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับการย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ลงเสาเอก ปลูกบ้าน เซ็นสัญญา เปิดกิจการใหม่ เอารถออกจากอู่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญฃีธนาคาร เป็นฤกษ์คนรวย ส่งผลให้ทำกิจการงานมงคลแล้วเจริญก้าวหน้าเป็นฤกษ์คนรวย มีความสุขกาย สบายใจ เงินทองไม่ขาดมือ ร่ำรวยทรัพย์ด้วยสินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรือง

ยกเว้นงานบวชไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธ(กลางคืน)ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี 

เวลา 06.39-07.31 น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 09.32-10.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 11.59-12.48 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 13.42-14.36 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 14.19-15.12 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 12 ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+ราชาโชค+ชัยโชค+อำมฤตโชค+ลาภะ ฤกษ์บน: เทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ เซ็นสัญญา เปลี่ยนชื่อ-สกุล ย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการงานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค ราบรื่น
  
ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับน้ำทุกชนิดไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งคนที่เกิดวันพฤหัสกับวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 09.09-10.02 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 11.19-12.11 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 13.19-14.08 น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา16.02-16.58 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 12 ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+ชัยโชค ฤกษ์บน: ภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่ เปิดกิจการ แต่งงาน เปิดบัญชีธนาคาร เปลี่ยนชื่อ-สกุลใหม่ เปิดเพจขายของออนไลน์  เอารถออกอู่ ถอยรถใหม่ เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน จะส่งผลให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน จะมีความสุข มีความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น   

ยกเว้นงานที่เกี่ยวพืชทุกชนิดไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งคนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน)ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี 

เวลา 07.39-08.32 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 10.09-11.04 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 12.45-13.40 น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 15.19-16.13 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------

ธันวาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2564 ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน12 ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+ลาภะ ฤกษ์บน: เทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ เซ็นสัญญา เปลี่ยนชื่อ-สกุล ย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการงานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค ราบรื่น 

ยกเว้นคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธ(กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี 

เวลา 08.29-09.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 10.19-11.14 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 12.39-13.35 น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 15.19-16.15 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1(อ้าย) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+ดิถีเรียงหมอน+ลาภะ ฤกษ์บน:ภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่ เปิดกิจการ แต่งงาน เปิดบัญชีธนาคาร เปลี่ยนชื่อ-สกุลใหม่ เปิดเพจขายของออนไลน์  เอารถออกอู่ ถอยรถใหม่ เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน จะส่งผลให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน จะมีความสุข มีความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น    

ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับบุรุษ เช่นเปิดร้านเสื้อผ้าชาย ค่ายมวย ร้านตัดผมชาย และเจ้าของงานเป็นผู้ชายก็ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งคนเกิดวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้ จะส่งผลร้ายมากกว่าดี

เวลา 07.24-08.19 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 09.09-09.59 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 10.31-11.28 เป็นเทวีฤกษ์

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ตรงกับแรม 4 ค่ำ เดือน 1(อ้าย) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นชัยโชค+อำมฤตโชค+ดิถีเรียงหมอน+ศุภะ+ธงชัย+อธิบดี ฤกษ์บน: สมโณฤกษ์ เหมาะสำหรับบวชพระใหม่ ทำพิธีกรรมทางศาสนา และ ทางนักบวช เช่น การทำขวัญนาค การอุปสมบท หล่อพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เข้ารับการศึกษา และ การกระทำทุกอย่างเพื่อความสงบร่มเย็น จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญต่ออายุ ตั้งศาล ผูกข้อมือ สู่ขวัญ โกนผมไฟ กิจการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การสื่อสาร ขนส่งมวลชน กิจการที่เกี่ยวกับงานด้านเอกสาร สัมมนา งานวิจัย จะให้ผลดีเป็นพิเศษ 

ยกเว้นคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธ(กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี 

เวลา 07.02-07.57 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 09.05-09.56 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์ 
เวลา 11.09-11.59 น.เป็นราชาฤกษ์ เวลา 13.45-14.40 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 15.45-16.39 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์ 

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 ตรงกับแรม 9 ค่ำ เดือน 1(อ้าย) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันราชาโชค+อำมฤตโชค+ลาภะ ฤกษ์บน:เทศาตรีฤกษ์เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับเปิดกิจการงานการติดต่อการค้าระหว่างถิ่น เกี่ยวกับการงานที่ต้องการให้มีผู้คนเข้าออกมากมาย เกี่ยวกับความสนุกสนานชักชวนคนเข้าออกมาก เปิดโรงมหรสพ สถานเริงรมย์ โรงแรม ร้านอาหาร โรงหนัง สถานบันเทิง ตลาดและศูนย์การค้า งานที่ประกอบอาชีพนอกสถานที่ ร้านค้าขายแบบแผงลอย อาชีพที่ต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอดีส่งผลให้เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย  

ยกเว้นงานที่เกี่ยวดิน เช่นโอนซื้อขายที่ดิน ขุดดินไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งคนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน)ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี 

เวลา 06.54-07.50 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 08.54-09.49 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 10.39-11.29 น.เป็นราชาฤกษ์ เวลา 13.39-14.34 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 1(อ้าย) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+ลาภะ+อธิบดี ฤกษ์บน: ราชาฤกษ์ เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน ลงเสาเอก ตั้งศาล เปิดกิจการร้านค้าเปลี่ยนชื่อ-สกุล เอารถออกจากอู่ จะส่งผลดีมีความสุขราบรื่น เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียง และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น และจะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย   

ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับสตรี เช่นเปิดร้านเสื้อผ้าสตรี ร้านตัดผมสตรี กิจการงานของสตรี และเจ้าของงานเป็นผู้หญิงก็ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งคนเกิดวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้จะส่งผลร้ายมากกว่าดี

เวลา 06.45-07.40 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 08.36-09.29 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 10.39-11.32 เป็นราชาฤกษ์ เวลา 13.24-14.18 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------

ฤกษ์ทั้งหมดนี้เป็นฤกษ์ที่ดีทั้งหมดของปี2564 
ถ้าใครเอาไปใช้ก็กรุณาดูด้วยนิดนึงนะค่ะว่าใช้เพื่องานอะไรและห้ามวันอะไรไว้ 
การใช้ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน ให้ดูเจ้าบ้านเป็นเกณฑ์นะค่ะ

ที่มา www.baannut99.com

ฤกษ์สร้างบ้านสวย 3 เดือนสุดท้ายของปี 2564


สร้างบ้านสวย จบไว ในไอเดียของคุณเอง ออกแบบได้เอง วาดฝันได้เอง อยากได้แบบได้แค่บอกเรา 
.
สร้างบ้านตามงบและตามใจคุณ ตามใจผู้อยู่เป็นหลัก สบายงบพบความพอใจ ประเมินราคาสร้างให้ท่าน ดำเนินการขออนุญาตสร้าง และลงมือสร้างจนจบโปรเจค เราทำได้และทำมาแล้ว ผลงานสร้างจริงการันตี
.
ปรึกษาดี ปรึกษาฟรี 
083 084 9888 
065 965 5888
แอดไลน์ได้ครับ
168บิลเดอร์
ยินดีรับใช้ทุกท่าน
.
ทำจริง ใส่ใจ ไม่ทิ้งงาน เราการันตี 100%
WE CAN DO & YOU CAN TRUST.
.
✨สนใจปรึกษาฟรี ใกล้ที่ไหนติดต่อที่นั่น
ยินดีให้ความปรึกษาท่าน นอกสถานที่
สาขา อ.บางใหญ่ จ. นนทบุรี
สาขา อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี
☎ ️Phone : 083 084 9888
☎ ️Phone : 065 965 5888
✅ Line : 083 084 9888
✅ Line : 065 965 5888
🌐 Facebook Page : รับสร้างบ้านโดย 168builder
📱 Instagram : 168builder
📧 Email : 168housebuilder@gmail.com
🌐 Website : http://www.168builder.com
📌 Location : https://g.page/168builder?share
.
#รับสร้างบ้าน
#รับสร้างบ้านสองชั้น
#รับสร้างบ้านราคาถูก
#รับสร้างบ้านชั้นเดียว
#รับเหมาสร้างบ้าน
#บริษัทสร้างบ้าน