ฤกษ์สร้างบ้านดีๆ ปี65

บทความสร้างบ้าน

สำหรับท่านที่ต้องการจะสร้างบ้านใหม่  ย้ายบ้านใหม่ ปลูกเรือน ลงเสาเอก ในปี 2565  นี้ จะได้เป็นสิริมงคล มีโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสาย

เดือน มกราคม

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 2 (ยี่) ปีฉลู  ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับงานตั้งศาล ไหว้เจ้าที่ ย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่ เปิดธุรกิจ กิจการ ร้านค้า เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกอู่ ถอยรถใหม่ เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน หรืองานมงคลทั้งปวง จะส่งผลให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน จะมีความสุข มีความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น

ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับต้นไม้ เช่นร้านขายต้นไม้ ปลูกต้นไม้ ก็ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้และรวมทั้งผู้ที่เกิดในวันจันทร์กับวันพุธ(กลางคืน)ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 15.45-16.39น. เป็นเทวีฤกษ์  เวลา 17.09-18.02 น. เป็นราชาฤกษ์

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 2 (ยี่) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย+มหาสิทธิโชค ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ เซ็นสัญญา เปลี่ยนชื่อ-สกุล ย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการงานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค

ยกเว้นงานบวช ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้และรวมทั้งผู้ที่เกิดคนเกิดวันจันทร์ กับวันอังคารใช้ฤกษ์ในวันนี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี

เวลา 08.09-08.59 น. เป็นเทวีฤกษ์  เวลา 09.45-10.40 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 12.24-13.20 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 14.40-15.35 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 16.39+17.34 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 19.07-19.52 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ตรงกับแรม 4 ค่ำ เดือน 2(ยี่) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นศุภะ+ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการ เซ็นสัญญา เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร ลงเสาเอก ปลูกเรือน ตั้งศาล เอารถออกจากอู่  ถอยรถใหม่จะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

ยกเว้นคนวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 08.11-.09.01น. เป็นเทวีฤกษ์ เวลา 09.42-10.38 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 12.26-13.18น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 14.42-15.32 เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 16.36-17.26 น. เป็นราชาฤกษ์

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 2(สอง) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย+ราชาโชค ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่ เปิดกิจการ  เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกอู่ ถอยรถใหม่  จะส่งผลให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน จะมีความสุข มีความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น
   
ยกเว้นงานลงเสาเอกบ้าน ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้และรวมทั้งผู้ที่เกิดในวันจันทร์ กับวันอังคารใช้ฤกษ์ในวันนี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี
 
เวลา 08.12-09.02 น. เป็นเทวีฤกษ์  เวลา 09.43-10.39 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 12.27-13.19 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 14.343-15.33 เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 16.37-17.27 น. เป็นราชาฤกษ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 ตรงกับแรม10 ค่ำ เดือน 2(สอง) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+ราชาโชค+ศุภะ+ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน เปลี่ยนชื่อ-สกุล เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ เปิดบัญชีธนาคาร ใช้ในงานมงคลทั้งปวงจะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย
 
ยกเว้นงานออกเรือหรือกิจการเกี่ยวกับเรือและคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์วันนี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 08.14-09.04 น. เป็นเทวีฤกษ์ เวลา 09.46-10.42 น. เป็นราชาฤกษ์  
เวลา 12.30-13.22 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์   เวลา 14.46-15.36 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 16.40-17.30 น. เป็นราชาฤกษ์

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 2(สอง) ปี)ฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์เหมาะกับย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ลงเสาเอก เปิดกิจการ เซ็นสัญญา ตั้งศาล เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล หรืองานมงคลทั้งปวงใช้ได้หมดจะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี  

ยกเว้นงานที่เกี่ยวข้องกับบุรุษเช่นร้านตัดผมชายหรือเปิดค่ายมวยกิจการที่เจ้าของเป็นบุรุษไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้และรวมทั้งผู้ที่เกิดในวันจันทร์ กับวันอังคารใช้ฤกษ์ในวันนี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี

เวลา 08.16-09.06 น. เป็นเทวีฤกษ์ เวลา 09.47-10.43 น. เป็นราชาฤกษ์  
เวลา 12.31-13.23 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 14.47-15.37 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 16.41-17.31 น. เป็นราชาฤกษ์

————————————————————————————————
เดือนกุมภาพันธ์

วันอังคารที่ 1  กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับแรม 15 ค่ำ เดือน 2(สอง) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นศุภะ ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่ เปิดกิจการ แต่งงาน เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกอู่ ถอยรถใหม่ เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน จะส่งผลให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน จะมีความสุข มีความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น

ยกเว้นคนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้ จะส่งผลร้ายมากกว่าดี  

เวลา 09.04-09.54 น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 11.41-12.31 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 13.21-14.11 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 15.01-15.51 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 16.42-17.32 น. เป็นราชาฤกษ์

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3(สาม) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นลาภะ ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับผู้หญิงเปิดบัญชีธนาคาร เซ็นสัญญา เปลี่ยนชื่อ-สกุล ย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการงานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค  

ยกเว้นคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 09.05-09.55 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 11.42-12.31 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  
เวลา 13.22-14.13 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 15.03-15.53 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 16.42-17.33 น. เป็นราชาฤกษ์

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 3(สาม) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นสิทธิโชค ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่ เปิดกิจการ  เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกอู่ ถอยรถใหม่  จะส่งผลให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน จะมีความสุข มีความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น

ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับดินทุกชนิดรวมทั้งการโอนขายที่ดินขุดดิน ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้และห้ามคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 09.06-09.56 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 11.43-12.32 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  
เวลา 13.23-14.14 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 15.04-15.54 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 16.42-17.33 น. เป็นราชาฤกษ์

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับขึ้น10 ค่ำ เดือน 3(สาม)  ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+มหาสิทธิโชค+ดิถีเรียงหมอน+ศุภะ ฤกษ์บนเป็น เทศาตรีฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับ เปิดกิจการงานการติดต่อการค้าระหว่างถิ่น เกี่ยวกับการงานที่ต้องการให้มีผู้คนเข้าออกมากมาย เกี่ยวกับความสนุกสนานชักชวนคนเข้าออกมาก เปิดโรงมหรสพ สถานเริงรมย์ โรงแรม ร้านอาหาร โรงหนัง สถานบันเทิง ตลาดและศูนย์การค้า งานที่ประกอบอาชีพนอกสถานที่ ร้านค้าขายแบบแผงลอย อาชีพที่ต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอดีส่งผลให้เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย

ยกเว้นงานออกเรือหรือกิจการเกี่ยวกับเรือไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้และห้ามคนที่เกิดวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

เวลา 09.07-09.57 น.เป็นราชาฤกษ์ เวลา 11.44-12.33 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 13.24-14.15 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 15.05-15.55 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 16.43-17.34 น. เป็นราชาฤกษ์

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3(สาม) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นสิทธิโชค+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน เปลี่ยนชื่อ-สกุล เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ เปิดบัญชีธนาคาร เปิดกิจการใหม่ เหมาะสำหรับใช้ในงานมงคลทั้งปวงจะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย

ยกเว้นงานบวช-สึกพระไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งคนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน)ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี  

เวลา 09.08-09.58 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 11.45-12.34 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 13.24-14.15 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์   เวลา 15.05-15.59 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 16.43-17.35 น. เป็นราชาฤกษ์  

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 3(สาม) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการ เซ็นสัญญา เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร ลงเสาเอก ปลูกเรือน ตั้งศาล เอารถออกจากอู่  ถอยรถใหม่จะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

ยกเว้นคนที่เกิดวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

เวลา 09.10-10.00 น.เป็นราชาฤกษ์ เวลา 11.45-12.35 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 13.25-14.16 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 15.06-15.56 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 16.45-17.36 น. เป็นราชาฤกษ์

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 3(สาม) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+วันธงชัย+สิทธิโชค+ลาภะ ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการ เซ็นสัญญา เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร ลงเสาเอก ปลูกเรือน ตั้งศาล เอารถออกจากอู่  ถอยรถใหม่จะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

ยกเว้นงานปลูกต้นไม้กิจการงานเกี่ยวกับต้นไม้ พืช ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้และรวมทั้งผู้ที่เกิดในวันจันทร์ กับวันอังคารใช้ฤกษ์ในวันนี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี

เวลา 09.12-10.02 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 11.47-12.37 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  
เวลา 13.27-14.16 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 15.08-15.58 น. เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 16.47-17.37 น. เป็นราชาฤกษ์

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 3(สาม) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+มหาสิทธิโชค ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับงานมงคล เปิดบัญชีธนาคาร เซ็นสัญญา เปลี่ยนชื่อ-สกุล ย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการงานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค  

ยกเว้นคนที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดีใช้ฤกษ์นี้จะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

เวลา 09.13-10.03 น. เป็นราชาฤกษ์   เวลา 11.46-12.38 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 13.28-14.17 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 15.09-15.59 น.เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 16.48-17.38 น. เป็นราชาฤกษ์
—————————————————————————————————–
เดือนมีนาคม

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 4(สี่) ปีฉลู ฤกษ์ดีวันธงชัย+สิทธิโชค ฤกษ์บนเป็น  ราชาฤกษ์เหมาะสำหรับการย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน เปลี่ยนชื่อ-สกุล เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ เปิดบัญชีธนาคาร ใช้ในงานมงคลทั้งปวงจะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย

ยกเว้นงานปลูกต้นไม้กิจการงานเกี่ยวกับต้นไม้ พืช ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งคนที่เกิดในวันจันทร์ กับวันอังคารใช้ฤกษ์ในวันนี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี  

เวลา 15.56-16.46 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 17.36-18.26 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 4(สี่) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+วันอธิบดี+มหาสิทธิโชค+ลาภะ ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับการย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน เปลี่ยนชื่อ-สกุล เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ เปิดบัญชีธนาคาร ใช้ในงานมงคลทั้งปวงจะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย

ยกเว้นงานกิจการที่เกี่ยวกับสตรี เช่นเสริมสวย ร้านเสื้อผ้าสตรี สถาบันความงามและเจ้าของบ้านที่เป็นผู้หญิงห้ามใช้ฤกษ์นี้ และห้ามคนที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดีใช้ฤกษ์นี้จะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

เวลา 06.35-07.25 น. เป็นราชาฤกษ์   เวลา 09.19-10.09 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 10.59-11.49 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์   เวลา 112.39-13.29 น.เป็นเทวีฤกษ์
เวลา 15.36-16.27 น.เป็นเป็นมหัทธโนฤกษ์

วันพฤหัสที่ 17 มีนาคม 2565 ตรงกับแรม 15 ค่ำ เดือน 4(สี่) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นลาภะ ฤกษ์บนเป็น เป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการ เซ็นสัญญา เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร ลงเสาเอก ปลูกเรือน ตั้งศาล เอารถออกจากอู่  ถอยรถใหม่จะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

ยกเว้นคนที่เกิดในวันจันทร์กับวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้เช่นกัน เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

เวลา 009.06-09.56 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 10.46-11.36 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์  
เวลา 13.09-13.59 น.เป็นราชฤกษ์  เวลา 15.52-16.42 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 17.22-18.12 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 4(สี่) ปีฉลู ฤกษ์ดีเป็นลาภะ+ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน เปลี่ยนชื่อ-สกุล เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ เปิดบัญชีธนาคาร ใช้ในงานมงคลทั้งปวงจะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย

ยกเว้นงานบวชพระและคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 09.39-10.29 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 11.19-12.09 น. เป็นเทวีฤกษ์  
———————————————————————————————
เดือนเมษายนวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ตรงกับแรม 15 ค่ำ เดือน 4 (สี่) ปีฉลู  ฤกษ์ดีเป็นลาภะ ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน เปลี่ยนชื่อ-สกุล เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ เปิดบัญชีธนาคาร ใช้ในงานมงคลทั้งปวงจะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย

ยกเว้นผู้ที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 07.50-08.40 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 09.30-10.20 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 ตรงกับขึ้น 3 ค่ำ เดือน 5(ห้า) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+ธงชัย+ลาภะ+ชัยโชค+ราชาโชค+อำมฤตโชค ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการ เซ็นสัญญา เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร ลงเสาเอก ปลูกเรือน ตั้งศาล เอารถออกจากอู่  ถอยรถใหม่จะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับน้ำทั้งหมดไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้และรวมทั้งคนที่เกิดวันพฤหัสกับวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

เวลา 07.42-08.32 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 09.22-10.21 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 5(ห้า) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+ดิถีเรียงหมอน+ศุภะ+ชัยโชค+อำมฤตโชค ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่ เปิดกิจการ  เปิดบัญชีธนาคาร   จะส่งผลให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน จะมีความสุข มีความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น

ยกเว้นงานที่เกี่ยวข้องกับรถเช่นถอยรถใหม่ ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้และรวมทั้งผู้ที่เกิดในวันจันทร์ กับวันอังคารใช้ฤกษ์ในวันนี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี

เวลา 07.20-08.30น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 10.15-11.05 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 12.59-13.54 น. เป็น มหัทธโนฤกษ์
——————————————————————————————–
เดือนพฤษภาคม
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ตรงกับ ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 (หก) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+ดิถีเรียงหมอน+ดิถีธงชัย+ดิถีอธิบดี ฤกษ์บนภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่ เปิดกิจการ  เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกอู่ ถอยรถใหม่  จะส่งผลให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน จะมีความสุข มีความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น

ยกเว้นงานที่เกี่ยวข้องกับบุรุษเช่นร้านตัดผมชายหรือเปิดค่ายมวยกิจการที่เจ้าของเป็นบุรุษไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้และรวมทั้งผู้ที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 11.43-12.38 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 13.43-14.38 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ตรงกับ แรม 2 ค่ำ เดือน 6 (หก) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+ลาภะ ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน เปลี่ยนชื่อ-สกุล เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ เปิดบัญชีธนาคาร ใช้ในงานมงคลทั้งปวงจะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย

ยกเว้นคนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้ จะส่งผลร้ายมากกว่าดี  

เวลา 08.39-09.34 น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 11.28-12.23 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 13.46-14.41 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ตรงกับ แรม 9 ค่ำ เดือน 6 (หก) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+ลาภะ+ราชาโชค+อำมฤตโชค ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับผู้หญิง แต่งงาน  เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ เซ็นสัญญา เปลี่ยนชื่อ-สกุล ย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการงานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค

ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับดินทุกชนิดรวมทั้งการโอนขายที่ดินขุดดินไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้ จะส่งผลร้ายมากกว่าดี  

เวลา 08.16-09.11 น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 11.05-12.00 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 13.22-14.17 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม  2565 ตรงแรม 13 ค่ำ เดือน 6(หก) ปีขาล  ฤกษ์ดีเป็นดิถีธงชัย+อธิบดี+ลาภะ ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์เหมาะกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้าน เปิดกิจการ เซ็นสัญญา ตั้งศาล เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่  หรืองานมงคลทั้งปวงใช้ได้หมดจะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

ยกเว้นงานที่เกี่ยวข้องกับบุรุษเช่นร้านตัดผมชายหรือเปิดค่ายมวยกิจการที่เจ้าของเป็นบุรุษไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้และห้ามคนที่เกิดพฤหัสกับวันศุกร์ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

เวลา 08.04-08.59 น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 10.52-11.47 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 13.10-14.05 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
———————————————————————————————————
เดือนมิถุนายน

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 7 (เจ็ด) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย+ลาภะ+อำมฤตโชค ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับผู้หญิง แต่งงาน  เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ เซ็นสัญญา เปลี่ยนชื่อ-สกุล ย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการงานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค

ยกเว้นคนที่เกิดในวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

เวลา 07.51-08.46 น. เป็นราชฤกษ์  เวลา 10.40-11.35 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 12.58-13.53 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 15.53-16.28 น. เป็นเทวีฤกษ์

วันศุกร์ที่10 มิถุนายน 2565 ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 7 (เจ็ด) ปีขาล  ฤกษ์ดีเป็นสิทธิโชค+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นเทศาตรีฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับ เปิดกิจการงานการติดต่อการค้าระหว่างถิ่น เกี่ยวกับการงานที่ต้องการให้มีผู้คนเข้าออกมากมาย เกี่ยวกับความสนุกสนานชักชวนคนเข้าออกมาก เปิดโรงมหรสพ สถานเริงรมย์ โรงแรม ร้านอาหาร โรงหนัง สถานบันเทิง ตลาดและศูนย์การค้า งานที่ประกอบอาชีพนอกสถานที่ ร้านค้าขายแบบแผงลอย อาชีพที่ต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอดีส่งผลให้เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย

ยกเว้นงานที่เกี่ยวพืชทุกชนิดไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้และรวมทั้งผู้ที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 07.24-08.19 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 10.13-11.08 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  
เวลา 12.30-13.25 น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 14.47-15.42 น. เป็นเทวีฤกษ์

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 7 (เจ็ด) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันลอย ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์เหมาะกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้าน เปิดกิจการ เซ็นสัญญา ตั้งศาล เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล  หรืองานมงคลทั้งปวงใช้ได้หมดจะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

ยกเว้นคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 07.06-08.01 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 09.56-10.51 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  
เวลา 11.46-12.41 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 14.36-15.31 น. เป็นเทวีฤกษ์

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 7 (เจ็ด) ปีขาล  ฤกษ์ดีเป็นมหาสิทธิโชค+ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์เหมาะกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้าน เปิดกิจการ เซ็นสัญญา ตั้งศาล เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่  เปลี่ยนชื่อ-สกุล หรืองานมงคลทั้งปวงใช้ได้หมดจะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับเรือไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้และรวมทั้งผู้ที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 09.40-10.35 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 12.30-13.25 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 14.23-15.18 น. เป็นเทวีฤกษ์

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 7 (เจ็ด) ปีขาล  ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+ศุภะ+สิทธิโชค+ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บนเป็นเทศาตรีฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับ เปิดกิจการงานการติดต่อการค้าระหว่างถิ่น เกี่ยวกับการงานที่ต้องการให้มีผู้คนเข้าออกมากมาย เกี่ยวกับความสนุกสนานชักชวนคนเข้าออกมาก เปิดโรงมหรสพ สถานเริงรมย์ โรงแรม ร้านอาหาร โรงหนัง สถานบันเทิง ตลาดและศูนย์การค้า งานที่ประกอบอาชีพนอกสถานที่ ร้านค้าขายแบบแผงลอย อาชีพที่ต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอดีส่งผลให้เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย

ยกเว้นคนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้ จะส่งผลร้ายมากกว่าดี  

เวลา 06.43-07.38 น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 09.32-10.27 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 12.17-13.12 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ตรงกับขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8 (แปด) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับผู้หญิง แต่งงาน  เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ เซ็นสัญญา เปลี่ยนชื่อ-สกุล ย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการงานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค

ยกเว้นคนที่เกิดในวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

เวลา 06.41-07.36 น. เป็นราชฤกษ์  เวลา 08.29-09.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 11.19-12.14 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 14.09-15.04 น. เป็นเทวีฤกษ์

ที่มา www.baannut99.com


บ้านของท่าน คือ ความภาคภูมิใจของเรา
คนอยู่มีความสุข คนสร้างบ้านก็มีความสุข

เงินทุกบาททุกสตางค์ของลูกค้า เราต้องใส่ใจทำจริงๆ
Concept ทำจริง ใส่ใจ ไม่ทิ้งงาน เราการันตี 100%

168BUILDER WE CAN DO & YOU CAN TRUST.
เราบริการสร้างบ้านให้ท่านได้ในงบประมาณที่ท่านต้องการ
งบมาก งบน้อย แค่บอกเรา แบบปรับได้ งบก็ปรับได้ วัสดุก็ปรับได้
สินเชื่อก็ปรึกษาได้

*** สร้างบ้านที่นี่ ดี หรือแตกต่างอย่างไร ***

– เราลดขั้นตอน เพื่อความสะดวกสบายของท่าน
-เราดำเนินการเอกสาร ด้านการขอเลขที่บ้านให้ท่านฟรี
-เราดำเนินการเอกสาร ด้านการขอประปา ฟรี
-เราดำเนินการเอกสาร ด้านการขอไฟฟ้า ฟรี
-เราดำเนินการเอกสาร ด้านการขอใบอนุญาติก่อสร้าง ฟรี
-เราดำเนินการเอกสาร ด้านการขออนุญาตใช้น้ำชั่วคราว ฟรี
-เราดำเนินการเอกสาร ด้านการขออนุญาตไฟฟ้าชั่วคราว ฟรี
-เราแจกแจงรายการวัสดุก่อนลงมือก่อสร้างทุกรายการ
-เรามีระบบควบคุมงานก่อสร้าง ที่เป็นขั้นเป็นตอน ทุกรายละเอียด
-เราให้คำปรึกษา พื้นที่ในการสร้างถึงสถานที่จริง ฟรีออนไซต์เซอร์วิส
-เราให้คำปรึกษา ในการจัดวางทิศทางบ้านตามหลักสถาปนิก ฟรี
-เราเจาะจงใช้วัสดุมาตรฐานที่มี มอก. ในการก่อสร้างเท่านั้น
-เราใช้ทีมงานช่างประสบการณ์สูง งานจึงเนี๊ยบ เฉียบทุกเคส
-เราให้การรับประกันโครงสร้าง 10 ปี
-เราให้ท่านเลือกเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ท่านต้องการได้
-เราให้ท่านปรับเปลี่ยนแบบตามความต้องการได้
-เราพยายามลดค่าใช้จ่ายของท่านให้มากที่สุด ช่วยคุมงบให้ดีที่สุด

————————————————————-
สนใจ #สร้างบ้าน สนใจให้เข้าไปชมที่ดินของท่านเพื่อ #ปรึกษางานสร้างบ้าน เราบริการถึงที่ครับ

โทร 083 083 9888
โทร 065 965 5888
LINE ID :: 168builder
Facebook Page : รับสร้างบ้านโดย 168builder
IG :: 168builder
Website :: www.168builder.com
(โทรไม่รับ จะรีบโทรกลับนะครับ)

ฤกษ์สร้างบ้านปี2565 ,ฤกษ์ดีปี2565, ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ปี2565, ฤกษ์ย้ายบ้านใหม่ปี2565, ฤกษ์เปิดกิจการใหม่ ปี2565, ฤกษ์ดีปี2565 ,ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ปี2565, ฤกษ์ย้ายบ้านใหม่ปี2565 ,ฤกษ์มงคลปี2565