กู้สร้างบ้านใช้เอกสารอะไรบ้าง

บทความสร้างบ้าน

เอกสารยืนยันตัวตน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารหลักประกัน
1. สำเนาเอกสารกรรมสิทธ์ (สำเนาโฉนด หน้า/หลัง) กรณีขอสินเชื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินปลอดภาระของตนเอง
2. ใบอนุญาตก่อสร้าง (ผู้ขออนุญาตก่อสร้างต้องเป็นผู้เดียวกับผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเท่านั้น)
3. แบบก่อสร้างที่ได้รับอนุญาต และรายการวัสดุ (BOQ)
4. สำเนาสัญญาว่าจ้างปลูกสร้างบ้าน
5. สัญญาซื้อ-ขายที่ดิน (กรณีกู้ซื้อที่ดิน)

เอกสารยืนยันรายได้
ผู้มีรายได้ประจำ
1. หนังสือรับรองเงินเดือนหรือรายได้ และสลิปเงินเดือน
2. เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
ผู้มีธุรกิจส่วนตัว
1. เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)
2. ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป
3. สำเนาทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
4. หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี (ภงด.) บันทึกรายรับ-รายจ่าย, ใบเสร็จซื้อ-ใบเสร็จขายสินค้า
ผู้มีอาชีพอิสระ
1. เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)

ทำจริง ใส่ใจ ไม่ทิ้งงาน เราการันตี 100%
WE CAN DO & YOU CAN TRUST.

เราบริการ #สร้างบ้าน ให้ท่านได้ในงบประมาณที่ท่านต้องการ
งบมาก งบน้อย แค่บอกเรา แบบปรับได้ งบก็ปรับได้ วัสดุก็ปรับได้
———————–
สนใจ #สร้างบ้าน ราคาเบาๆ และ #ปรึกษางานสร้างบ้าน เราบริการถึงที่ครับ
โทร. 083 084 9888 แอ๊ดไลน์ได้คับ
โทร. 082 329 7987
LINE ADD No. 0830849888
LINE ID :: 168builder
Facebook Page : รับสร้างบ้านโดย 168builder
IG :: 168builder
Website :: www.168builder.com

#รับสร้างบ้านสองชั้น
#รับสร้างบ้าน
#รับสร้างบ้านราคาถูก
#รับสร้างบ้าน3ชั้น
#รับเหมาสร้างบ้าน
#บริษัทสร้างบ้าน