ดัดแปลง กับ ต่อเติม ต่างกันอย่างไร…?

บทความสร้างบ้าน
ดัดแปลง กับ ต่อเติม ต่างกันอย่างไร...?



ดัดแปลง   หมายความว่า เปลี่ยนแปลง 
ส่วน ต่อเติม  หมายความว่า เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่างๆของอาคารซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม และมิใช่การซ่อมแซม 
อีกคำที่ท่านควรรู้คือ ซ่อมแซม ซึ่งหมายความว่า ซ่อมหรือเปลี่ยนส่วนต่างๆ ของอาคารให้คงสภาพเดิมก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตก่อน 

   คนเรามักสับสนระหว่างคำว่า "ซ่อมแซม" กับคำว่า "ต่อเติม" จึงมักจะอ้างหน้าตาเฉยว่าเป็นการซ่อมแซม ทั้งๆที่เห็นอยู่ว่านั่นมันต่อเติมขยายใหญ่ขึ้นชัดๆในประเด็นนี้ ท่านกำลังทำผิด มีสิทธิ์ติดคุกได้

  กฎกระทรวงฉบับที่ 11(2528)ออกตามในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 65 (พ.ศ.2558) การกระทำต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคาร
แยกหัวข้อออกเป็น 6 ข้อ คือ
 1. หากต้องการเปลี่ยนโครงสร้างที่ไม่ใช่ คอนกรีต หรือ เหล็กรูปพรรณ สามารถทำได้โดยวัสดุที่ใช้ต้องเป็นวัสดุชนิดเดิม ขนาดเท่าเดิม และจำนวนเท่าเดิม 
2. หากต้องการเปลี่ยนส่วนที่ไม่ใช่โครงสร้างเช่น ผนัง ประตู หน้าต่าง สามารถทำได้โดยสิ่งที่เปลี่ยนต้องมีน้ำหนักไม่มากกว่าของเดิมเกิน 10 % 
3. หากต้องการปรับเปลี่ยนต่อเติมส่วนที่ไม่ใช่โครงสร้างต้องไม่ทำให้น้ำหนักตรงจุดนั้นเพิ่มขึ้นเกิน 10 % 
4. หากต้องการลดหรือเพิ่มพื้นที่บ้านสามารถทำได้โดยพื้นที่ที่จะต่อเติมหรือลดต้องรวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร และไม่มีการเพิ่มเสาหรือคาน 
5. หากต้องการจะลดหรือเพิ่มพื้นที่หลังคาบ้านสามารถทำได้โดยพื้นที่ที่จะต่อเติมหรือลดต้องรวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร และไม่มีการเพิ่มเสาหรือคาน
6. การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารอยู่อาศัยที่มีขนาดพื้นที่ติดตั้งไม่เกิน 160 ตารางเมตร และมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อตารางเมตร โดยต้องมีผลการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงที่กระทำและรับรองโดยวิศวกรโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรว่าสามารถติดตั้งได้อย่างปลอดภัยและแจ้งพนักงานท้องถิ่นทราบก่อนดำเนินการ
บทลงโทษ 

สำหรับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยมิได้รับอนุญาต จะมีโทษดังนี้คือ
·  เจ้าพนักงานมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของ ลูกจ้างหรือบริวารระงับการกระทำดังกล่าวเสีย ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ ก็สั่งให้เจ้าของอาคารยื่นคำขออนุญาตหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือถ้าเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือเจ้าของอาคารไม่ยอมแก้ไขตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ก็จะถูกสั่งให้รื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนภายในเวลาที่กำหนด แต่ไม่น้อยกว่า 30 วัน
·  ผู้กระทำผิดมีโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และยังต้องถูกโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
·  ในกรณีที่มีการฝ่าฝืน ให้ถือว่าเป็นการกระทำของเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร(กรณีเป็นนิติบุคคลอาคารชุด) ผู้ดำเนินการ เว้นแต่บุคคลนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำของผู้อื่น
·  ในกรณีที่นิติบุคคลทำความผิดตามกฎหมายควบคุมอาคาร ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ร่วมกระทำผิดกับนิติบุคคลนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า การกระทำของนิติบุคคลนั้นได้กระทำโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย
·  ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรืออาคารที่อยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อกับอาคาร ที่มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น หรือบุคคลซึ่งความเป็นอยู่หรือการใช้สอยที่ดินหรืออาคารถูกกระทบกระเทือน เนื่องจากการกระทำความผิดดังกล่าว เป็นผู้เสียหายตามกฎหมาย
 
     จากข้างต้น ท่านจะเห็นได้ว่า เนื้อแท้ของตัวบทกฏหมายนั้น ให้ความสำคัญในเรื่อโครงสร้างเป็นหลักใหญ่ ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคม ไม่ให้เกิดความเสี่ยงของอาคารที่ต่อเติมดัดแปลงจนไม่ได้มาตรฐาน หากถูกร้องเรียนต่อเจ้าพนักงาน หรือก่อสร้างไม่ตรงตามแบบที่ยื่นขออนุญาตไว้แล้ว ท่านอาจได้รับบทลงโทษซึ่งทางที่ดีท่านควรศึกษาข้อกฏหมายก่อนจะดีที่สุด
ขอขอบคุณ

นิตยสาร 		บ้านและสวน
เว็บไซต์ 		www.thailaws.com
กรมโยธาธิการและผังเมือง https://www.dpt.go.th



ทำจริง ใส่ใจ ไม่ทิ้งงาน เราการันตี 100%
WE CAN DO & YOU CAN TRUST.
-
✨สนใจปรึกษา งาน #สร้างบ้าน ฟรี ใกล้ที่ไหนติดต่อที่นั่น
ยินดีให้ความปรึกษาท่าน นอกสถานที่
-
สาขา อ.บางใหญ่ จ. นนทบุรี
สาขา อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี
☎ ️Phone : 083 084 9888
☎ ️Phone : 065 965 5888
✅ Line : 083 084 9888
✅ Line : 065 965 5888
-
🌐 Facebook Page : รับสร้างบ้านโดย 168builder
📱 Instagram : 168builder
📧 Email : 168housebuilder@gmail.com
🌐 Website : http://www.168builder.com
📌 Location : https://g.page/168builder?share
-
#รับสร้างบ้าน
#รับสร้างบ้านสองชั้น
#รับสร้างบ้านราคาถูก
#รับสร้างบ้านชั้นเดียว
#รับเหมาสร้างบ้าน
#บริษัทสร้างบ้าน
#สร้างบ้านเร็ว 
#รับสร้างบ้าน 
#บริษัทสร้างบ้านดี 
#รับสร้างบ้านโมเดิร์น
#แบบบ้านสวย
#แบบบ้าน2ชั้นสวยๆ 
#แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆ
#สร้างบ้านดี 
#สร้างบ้านคุณภาพ 
#สร้างบ้านเน้นคุณภาพ