อะไรทำให้สร้างบ้านชั้นเดียวล่าช้า

ระยะเวลาการสร้างบ้านชั้นเดียว ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ขนาดของบ้าน ความซับซ้อนของงานก่อสร้าง ประเภทของวัสดุที่ใช้ สภาพอากาศ และประสิทธิภาพของทีมช่างก่อสร้าง โดยทั่วไปแล้ว ใช้เวลาประมาณ 3 – 12 เดือน

ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสร้างบ้านชั้นเดียว:

 • ขนาดของบ้าน: บ้านขนาดใหญ่ ย่อมใช้เวลาก่อสร้างนานกว่าบ้านขนาดเล็ก
 • ความซับซ้อนของงานก่อสร้าง: บ้านที่มีดีไซน์เรียบง่าย ย่อมใช้เวลาก่อสร้างน้อยกว่าบ้านที่มีดีไซน์ซับซ้อน
 • ประเภทของวัสดุที่ใช้: การใช้วัสดุสำเร็จรูป ย่อมช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้าง
 • สภาพอากาศ: สภาพอากาศเลวร้าย เช่น ฝนตกหนัก น้ำท่วม
 • ประสิทธิภาพของทีมช่างก่อสร้าง: ทีมช่างที่มีประสบการณ์และทำงานมีประสิทธิภาพ ย่อมช่วยให้การก่อสร้างเสร็จเร็วขึ้น

ระยะเวลาโดยประมาณ

 • บ้านขนาดเล็ก (ไม่เกิน 100 ตารางเมตร): 3 – 6 เดือน
 • บ้านขนาดกลาง (100 – 200 ตารางเมตร): 6 – 9 เดือน
 • บ้านขนาดใหญ่ (เกิน 200 ตารางเมตร): 9 – 12 เดือน

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาที่ระบุข้างต้นเป็นเพียงประมาณการเท่านั้น ระยะเวลาจริงอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น

คำแนะนำ

 • วางแผนการก่อสร้างอย่างรอบคอบ เลือกแบบบ้านที่เหมาะสมกับความต้องการ เลือกวัสดุที่ได้มาตรฐาน
 • จ้างผู้รับเหมาที่มีชื่อเสียง ตรวจสอบประวัติผลงานของผู้รับเหมา
 • ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที

การสร้างบ้าน เป็นการลงทุนครั้งสำคัญ
การวางแผนและติดตามอย่างใกล้ชิด
จะช่วยให้การก่อสร้างบ้านเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
และได้บ้านที่ตรงตามความต้องการ

ประตู บันได ฝ้าหลุม ห้องครัว ห้องน้ำ และ ทุกส่วนของบ้าน Design ได้ด้วยตัวคุณเอง
บ้านคุณ ต้องตอบโจทย์ความเป็นอยู่ในแบบคุณให้ได้มากที่สุด

ฟังคนอื่นมาเยอะ แต่ใช้ได้ไม่จริง … อย่าฟัง
ดูคนอื่นมาเยอะ แต่ไม่เข้ากับเรา … ตัดออก
Be own your style ……

เรารับฟัง และพร้อมเนรมิตให้
Contact us 083 084 9888
168Builder TEAM