แบบบ้าน

ลักษณะพิเศษ

อะไรทำให้สร้างบ้านชั้นเดียวล่าช้า

ระยะเวลาการสร้างบ้านชั้นเดียว ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ขนาดของบ้าน ความซับซ้อนของงานก่อสร้าง ประเภทของวัสดุที่ใช้ สภาพอากาศ และประสิทธิภาพของทีมช่างก่อสร้าง โดยทั่วไปแล้ว ใช้เวลาประมาณ 3 – 12 เดือน

ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสร้างบ้านชั้นเดียว:

 • ขนาดของบ้าน: บ้านขนาดใหญ่ ย่อมใช้เวลาก่อสร้างนานกว่าบ้านขนาดเล็ก
 • ความซับซ้อนของงานก่อสร้าง: บ้านที่มีดีไซน์เรียบง่าย ย่อมใช้เวลาก่อสร้างน้อยกว่าบ้านที่มีดีไซน์ซับซ้อน
 • ประเภทของวัสดุที่ใช้: การใช้วัสดุสำเร็จรูป ย่อมช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้าง
 • สภาพอากาศ: สภาพอากาศเลวร้าย เช่น ฝนตกหนัก น้ำท่วม
 • ประสิทธิภาพของทีมช่างก่อสร้าง: ทีมช่างที่มีประสบการณ์และทำงานมีประสิทธิภาพ ย่อมช่วยให้การก่อสร้างเสร็จเร็วขึ้น

ระยะเวลาโดยประมาณ

 • บ้านขนาดเล็ก (ไม่เกิน 100 ตารางเมตร): 3 – 6 เดือน
 • บ้านขนาดกลาง (100 – 200 ตารางเมตร): 6 – 9 เดือน
 • บ้านขนาดใหญ่ (เกิน 200 ตารางเมตร): 9 – 12 เดือน

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาที่ระบุข้างต้นเป็นเพียงประมาณการเท่านั้น ระยะเวลาจริงอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น

คำแนะนำ

 • วางแผนการก่อสร้างอย่างรอบคอบ เลือกแบบบ้านที่เหมาะสมกับความต้องการ เลือกวัสดุที่ได้มาตรฐาน
 • จ้างผู้รับเหมาที่มีชื่อเสียง ตรวจสอบประวัติผลงานของผู้รับเหมา
 • ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที

การสร้างบ้าน เป็นการลงทุนครั้งสำคัญ
การวางแผนและติดตามอย่างใกล้ชิด
จะช่วยให้การก่อสร้างบ้านเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
และได้บ้านที่ตรงตามความต้องการ

ประตู บันได ฝ้าหลุม ห้องครัว ห้องน้ำ และ ทุกส่วนของบ้าน Design ได้ด้วยตัวคุณเอง
บ้านคุณ ต้องตอบโจทย์ความเป็นอยู่ในแบบคุณให้ได้มากที่สุด

ฟังคนอื่นมาเยอะ แต่ใช้ได้ไม่จริง … อย่าฟัง
ดูคนอื่นมาเยอะ แต่ไม่เข้ากับเรา … ตัดออก
Be own your style ……

เรารับฟัง และพร้อมเนรมิตให้
Contact us 083 084 9888
168Builder TEAM

ลักษณะพิเศษ

ฤกษ์สร้างบ้าน เดือนเมษายน / พ.ค./มิ.ย 2567

ที่มา https://www.ddproperty.com/

ฤกษ์มงคล เดือนเมษายน

1. วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567

 • เวลา 06.14 – 17.33 น.

2. วันพุธที่ 3 เมษายน 2567

 • เวลา 06.12 – 16.36 น.

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567

 • เวลา 06.13 – 15.37 น.

4. วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567

 • เวลา 06.13 – 15.37 น.

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

5. วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567

 • เวลา 06.03 – 09.32

6. วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567

 • เวลา 06.04 – 11.53 น.

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

7. วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567

 • เวลา 06.02 – 14.25 น.

8. วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567

 • เวลา 06.03 – 16.54 น.

วันดีปี 2567 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567 ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนพฤษภาคม

1. วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567

 • เวลา 05.36 – 13.30 น.

2. วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567

 • เวลา 05.54 – 12.28 น.

3. วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567

 • เวลา 05.52 – 16.48 น.

4. วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567

 • เวลา 05.53 – 19.06 น.

5. วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567

 • เวลา 05.52 – 09.05 น.

6. วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567

 • เวลา 05.52 – 07.39 น.

วันดีปี 2567 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567 ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนมิถุนายน

1. วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567

 • เวลา 05.51 – 22.54 น.

2. วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567

 • เวลา 05.51 – 20.27 น.

3. วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567

 • เวลา 00.07 – 05.52 น.

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567

 • เวลา 05.53 – 07.19 น.

5. วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567

 • เวลา 05.55 – 16.54 น.

6. วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567

 • เวลา 05.54 – 16.28 น.
ความหมายของฤกษ์แต่ละแบบ
ก่อนจะไปดูฤกษ์ดีเมษายน 2567 มาดูความหมายของฤกษ์แต่ละแบบกันก่อน
ฤกษ์ หมายถึง คราวหรือเวลา ความปลอดภัยหรือความสำเร็จสมประสงค์ อำนวยความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ประกอบการนั้น ทางโหราศาสตร์ใด้กำหนดฤกษ์ไว้ 9 ฤกษ์ แต่ฤกษ์ที่เป็นบูรณะฤกษ์ หรือฤกษ์ที่ดีเหมาะแก่งานมงคล ได้แก่
1. มหัทธโณฤกษ์ แปลว่า คนมั่งมี ผู้รุ่งเรือง เศรษฐี เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับงานมงคลต่าง ๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่, แต่งงาน, ปลูกสร้างอาคาร, ธุรกิจการเงิน, การค้าอุตสาหกรรม, เปิดห้างร้าน, ลาสิกขาบท และสะเดาะเคราะห์
2. ภูมิปาโลฤกษ์ แปลว่า ผู้รักษาแผ่นดิน เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับงานมงคลต่าง ๆ เช่น งานที่ต้องการความมั่นคงถาวร, งานเกี่ยวกับที่ดิน, การเกษตร, การเช่าซื้อ, ก่อสร้าง, ปลูกเรือน, ยกศาลพระภูมิ, แต่งงาน, ขึ้นบ้านใหม่, ลาสิกขาบท และเปิดอาคารห้างร้าน
3. เทวีฤกษ์ แปลว่า นางพญา ความงามหรูหรา ความมีเสน่ห์ โชคลาภ และการสมความปรารถนา เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่, การหมั้นหมายและสมรส, การส่งตัวเจ้าสาวและเข้าห้องหอ, การทำกิจการที่ต้องการชื่อเสียงและมีเสน่ห์, งานมีเกียรติ, งานเชิงศิลปะตกแต่งชั้นสูง, เปิดร้านค้าอัญมณีเครื่องประดับ, ร้านเสริมสวย, ตัดเย็บเสื้อผ้า, การประชาสัมพันธ์, ลาสิกขาบท, ขึ้นบ้านใหม่, ขอความรัก, งานเพื่อความสงบเรียบร้อย และงานมงคลต่าง ๆ
4. ราชาฤกษ์ แปลว่าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีอำนาจวาสนา พระเจ้าแผ่นดิน เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับงานราชพิธี, งานราชการงานเมือง, งานที่ต้องการชักจูงให้ผู้อื่นดำเนินตาม, การเข้ารับตำแหน่งงาน, การแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศ, การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่, งานมงคลสมรสที่หรูหรามีเกียรติ, ลาสิกขาบท, การขึ้นบ้านใหม่ และงานมงคลต่าง ๆ

สร้างบ้านสวย จบไว ในไอเดียของคุณเอง ออกแบบได้เอง วาดฝันได้เอง อยากได้แบบได้แค่บอกเรา
.
สร้างบ้านตามงบและตามใจคุณ ตามใจผู้อยู่เป็นหลัก สบายงบพบความพอใจ ประเมินราคาสร้างให้ท่าน ดำเนินการขออนุญาตสร้าง และลงมือสร้างจนจบโปรเจค เราทำได้และทำมาแล้ว ผลงานสร้างจริงการันตี

ปรึกษาดี ปรึกษาฟรี
083 084 9888
065 965 5888

แอดไลน์ได้ครับ
168บิลเดอร์
ยินดีรับใช้ทุกท่าน
.
ทำจริง ใส่ใจ ไม่ทิ้งงาน เราการันตี 100%
WE CAN DO & YOU CAN TRUST.
✨สนใจปรึกษาฟรี ใกล้ที่ไหนติดต่อที่นั่น
ยินดีให้ความปรึกษาท่าน นอกสถานที่
สาขา อ.บางใหญ่ จ. นนทบุรี
สาขา อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี
☎ ️Phone : 083 084 9888
☎ ️Phone : 065 965 5888
✅ Line : 083 084 9888
✅ Line : 065 965 5888
🌐 Facebook Page : รับสร้างบ้านโดย 168builder
📱 Instagram : 168builder

#รับสร้างบ้าน
#รับสร้างบ้านสองชั้น
#รับสร้างบ้านราคาถูก
#รับสร้างบ้านชั้นเดียว
#รับเหมาสร้างบ้าน
#บริษัทสร้างบ้าน

ลักษณะพิเศษ

แบบบ้าน ไทรม้า

☎ ️Phone : 083 084 9888
☎ ️Phone : 065 965 5888
✅ Line : 0830849888
✅ Line : 0659655888

สร้างบ้านนนทบุรี
#รับสร้างบ้าน #รับเหมาสร้างบ้าน #สร้างบ้านราคาถูก #สร้างบ้านกรุงเทพ
ลักษณะพิเศษ

แบบบ้าน ธัญเทพ

#สร้างบ้านสวย ไม่ยากอย่างที่คิด เราพร้อมให้คำปรึกษาท่าน ตั้งแต่เริ่มต้นจนส่งมอบบ้าน
ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในสายงานมากว่า 10ปี ท่านจึงมั่นใจได้ 100%
#สร้างบ้านสวย วัสดุคุณภาพ ทีมช่างมืออาชีพ ที่ที่คุณไว้ใจได้ ควบคุมดูแลใส่ใจตั้งแต่งานฐานรากจนถึงหลังคา
ที่ 168 บิลเดอร์ เราทำจริง ใส่ใจ ไม่ทิ้งงาน เราการันตี 100%
WE CAN DO & YOU CAN TRUST.
#รับสร้างบ้าน
#รับเหมาสร้างบ้าน
#สร้างบ้านราคาถูก
#สร้างบ้านกรุงเทพ

สาขา อ.บางใหญ่ จ. นนทบุรี
สาขา อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี

☎ ️Phone : 083 084 9888
☎ ️Phone : 065 965 5888
✅ Line : 0830849888
✅ Line : 0659655888

ลักษณะพิเศษ

แบบบ้าน New Normal

#สร้างบ้านสวย ไม่ยากอย่างที่คิด เราพร้อมให้คำปรึกษาท่าน ตั้งแต่เริ่มต้นจนส่งมอบบ้าน

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในสายงานมากว่า 10ปี ท่านจึงมั่นใจได้ 100%

#สร้างบ้านสวย วัสดุคุณภาพ ทีมช่างมืออาชีพ ที่ที่คุณไว้ใจได้ ควบคุมดูแลใส่ใจตั้งแต่งานฐานรากจนถึงหลังคา

ที่ 168 บิลเดอร์ เราทำจริง ใส่ใจ ไม่ทิ้งงาน เราการันตี 100%

WE CAN DO & YOU CAN TRUST.

#รับสร้างบ้าน
#รับเหมาสร้างบ้าน
#สร้างบ้านราคาถูก
#สร้างบ้านกรุงเทพ
#สร้างบ้านราชบุรี
#สร้างบ้านสองชั้น
#รับสร้างบ้านสองชั้น
#รับสร้างบ้านชั้นเดียว
#รับเหมาสร้างบ้านสองชั้น
#รับสร้างอาคารพาณิชย์
#รับสร้างบ้านราคาถูก
#รับสร้างบ้านนครปฐม
#รับสร้างบ้านสมุทรปราการ
#รับสร้างบ้านปทุมธานี


✅ สนใจปรึกษา สร้างบ้าน ฟรี !!
✅ ยินดีให้ความปรึกษาท่าน นอกสถานที่ ฟรี!!
✅ ดำเนินการขอน้ำประปา ฟรี !!
✅ ดำเนินการขอไฟฟ้า ฟรี!!
✅ ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง ฟรี!!
✅ ดำเนินการขอสินเชื่อ ฟรี!!

สาขา อ.บางใหญ่ จ. นนทบุรี
สาขา อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี

☎ ️Phone : 083 084 9888
☎ ️Phone : 065 965 5888
✅ Line : 0830849888
✅ Line : 0659655888

UPDATE ผลงานสร้าบ้านสวย ในขั้นตอน ติดตั้งสุขภัณฑ์

UPDATE ผลงานสร้าบ้านสวย ในขั้นตอน ติดตั้งสุขภัณฑ์


ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย และ สวยงาม

ที่นี่ โพธาราม ราชบุรี

สร้างบ้านสวย จบไว ในไอเดียของคุณเอง ออกแบบได้เอง วาดฝันได้เอง อยากได้แบบได้แค่บอกเรา
.
สร้างบ้านตามงบและตามใจคุณ ตามใจผู้อยู่เป็นหลัก สบายงบพบความพอใจ ประเมินราคาสร้างให้ท่าน ดำเนินการขออนุญาตสร้าง และลงมือสร้างจนจบโปรเจค เราทำได้และทำมาแล้ว ผลงานสร้างจริงการันตี

ปรึกษาดี ปรึกษาฟรี
083 084 9888
065 965 5888

แอดไลน์ได้ครับ
168บิลเดอร์
ยินดีรับใช้ทุกท่าน
.
ทำจริง ใส่ใจ ไม่ทิ้งงาน เราการันตี 100%
WE CAN DO & YOU CAN TRUST.
✨สนใจปรึกษาฟรี ใกล้ที่ไหนติดต่อที่นั่น
ยินดีให้ความปรึกษาท่าน นอกสถานที่
สาขา อ.บางใหญ่ จ. นนทบุรี
สาขา อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี
☎ ️Phone : 083 084 9888
☎ ️Phone : 065 965 5888
✅ Line : 083 084 9888
✅ Line : 065 965 5888
🌐 Facebook Page : รับสร้างบ้านโดย 168builder
📱 Instagram : 168builder

#รับสร้างบ้าน
#รับสร้างบ้านสองชั้น
#รับสร้างบ้านราคาถูก
#รับสร้างบ้านชั้นเดียว
#รับเหมาสร้างบ้าน
#บริษัทสร้างบ้าน

บ้านชั้นเดียว สร้างกี่เดือน

การสร้างบ้านชั้นเดียวอาจใช้เวลาต่างกันไปตามขนาดและความซับซ้อนของโครงการ ขอบเขตของงาน และปัจจัยอื่นๆ ด้วย เช่น จำนวนงานสร้างทั้งหมด สภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่มีอยู่ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการสร้างบ้านชั้นเดียวส่วนใหญ่จะประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. วางแผนและออกแบบ: การวางแผนและออกแบบเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญมาก เป็นการกำหนดรูปแบบและขนาดของบ้าน รวมถึงการเลือกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
 2. หาพื้นที่และดำเนินการเอกสาร: การหาที่ตั้งที่เหมาะสมและดำเนินการเอกสารเกี่ยวกับการได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดิน และเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้าง
 3. เตรียมพื้นฐาน: การเตรียมพื้นฐานเพื่อรองรับโครงสร้างของบ้าน เช่น การขุดดินและการซูมพื้น
 4. ก่อสร้างโครงสร้าง: การก่อสร้างโครงสร้างหลักของบ้าน เช่น ก่อฐานราก ติดตั้งโครงสร้างเหล็ก
 5. สร้างผนัง: การสร้างผนังภายในและภายนอก รวมถึงการติดตั้งหน้าต่างและประตู
 6. ติดตั้งระบบสิ่งก่อสร้าง: การติดตั้งระบบไฟฟ้า น้ำประปา และระบบอื่นๆ เช่น ระบบปรับอากาศ
 7. ตกแต่งภายใน: การตกแต่งภายในบ้าน เช่น การติดตั้งพื้นผิว ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ
 8. การทดสอบและปรับปรุง: การทดสอบระบบต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้ตามปกติ และปรับปรุงตามความต้องการ
 9. การสำรวจและการปิดบ้าน: การสำรวจงานเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของงาน และการปิดบ้านให้สมบูรณ์

เวลาที่ใช้ในการสร้างบ้านชั้นเดียวจะขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ โดยเฉลี่ยแล้วอาจใช้เวลาประมาณหลายเดือนถึงหลายปี และขั้นตอนที่กล่าวถึงข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตามเงื่อนไขและความต้องการของโครงการแต่ละรายการด้วย การเริ่มต้นด้วยการวางแผนและประเมินค่าใช้จ่ายอย่างถูกต้องจะช่วยลดเวลาและความยุ่งยากในการสร้างบ้านได้มากๆ ด้วยค่ะ

6ขั้นตอนการสร้างบ้าน 2 ชั้น แบบเข้าใจง่ายๆ

เรียบเรียงขั้นตอนการสร้างบ้าน 2 ชั้น

การสร้างบ้าน 2 ชั้น เป็นความฝันของหลายคน ด้วยพื้นที่ที่กว้างขวาง ฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย เหมาะกับครอบครัวขนาดกลางถึงใหญ่ แต่การจะสร้างบ้าน 2 ชั้นให้สำเร็จลุล่วง จำเป็นต้องมีการวางแผน เตรียมตัว และดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน บทความนี้ จะพาทุกท่านไปรู้จักกับขั้นตอนการสร้างบ้าน 2 ชั้น คร่าวๆ ดังนี้

1. เตรียมความพร้อม

 • กำหนดงบประมาณ: กำหนดวงเงินที่ใช้ในการสร้างบ้าน แบ่งสัดส่วนค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท
 • หาข้อมูล: ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแบบบ้าน วัสดุ ก่อสร้าง ผู้รับเหมา
 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ: ปรึกษาวิศวกร สถาปนิก เพื่อออกแบบบ้าน เขียนแบบ
 • ขอใบอนุญาต: ยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. เตรียมพื้นที่

 • ปรับพื้นที่: ปรับพื้นที่ให้เสมอกัน ขุดดิน เตรียมหน้าดิน
 • ตีเสาเข็ม: ตีเสาเข็มเพื่อรองรับน้ำหนักของบ้าน
 • เทฐานราก: เทฐานรากให้แข็งแรง มั่นคง

3. โครงสร้าง

 • ก่อผนัง: ก่อผนังชั้นล่างและชั้นบน
 • หล่อคาน: หล่อคานชั้นล่างและชั้นบน
 • ขึ้นโครงหลังคา: ขึ้นโครงหลังคา มุงหลังคา

4. งานระบบ

 • ระบบไฟฟ้า: เดินสายไฟ ติดตั้งปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟ
 • ระบบประปา: เดินท่อประปา ติดตั้งสุขภัณฑ์
 • ระบบปรับอากาศ: ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

5. งานตกแต่ง

 • ฉาบผนัง: ฉาบผนัง ทาสี
 • ปูกระเบื้อง: ปูกระเบื้องพื้นและผนัง
 • ติดตั้งประตู-หน้าต่าง: ติดตั้งประตู-หน้าต่าง
 • งานอื่นๆ: ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า

6. ตรวจสอบและรับงาน

 • ตรวจสอบงาน: ตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน
 • รับงาน: รับงานจากผู้รับเหมา

หมายเหตุ: ขั้นตอนข้างต้นเป็นเพียงภาพรวมคร่าวๆ รายละเอียดและระยะเวลาในการก่อสร้างอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาด ความซับซ้อนของแบบบ้าน วัสดุที่ใช้ และปัจจัยอื่นๆ

คำแนะนำเพิ่มเติม

 • เลือกผู้รับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
 • ควบคุมการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบคุณภาพงานเป็นประจำ
 • เผื่อเวลาสำหรับการก่อสร้างให้มากกว่าที่กำหนดไว้
 • เตรียมเอกสารและหลักฐานต่างๆ ให้พร้อม

การสร้างบ้าน 2 ชั้น เป็นการลงทุนครั้งใหญ่ จำเป็นต้องมีการวางแผน เตรียมตัว และดำเนินการอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้บ้านที่ตรงตามความต้องการ และอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย

ประตู บันได ฝ้าหลุม ห้องครัว ห้องน้ำ และ ทุกส่วนของบ้าน Design ได้ด้วยตัวคุณเอง
บ้านคุณ ต้องตอบโจทย์ความเป็นอยู่ในแบบคุณให้ได้มากที่สุด

ฟังคนอื่นมาเยอะ แต่ใช้ได้ไม่จริง … อย่าฟัง
ดูคนอื่นมาเยอะ แต่ไม่เข้ากับเรา … ตัดออก
Be own your style ……

เรารับฟัง และพร้อมเนรมิตให้
Contact us 083 084 9888
168Builder TEAM

ขั้นตอนในการสร้างบ้าน 2 ชั้น

ขั้นตอนในการสร้างบ้าน 2 ชั้น

การสร้างบ้าน 2 ชั้นเป็นกระบวนการที่ต้องมีการวางแผนและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและปลอดภัย ดังนั้น ขอนำเสนอขั้นตอนในการสร้างบ้าน 2 ชั้นตามลำดับดังนี้:

วางแผนและออกแบบ
ให้เริ่มต้นด้วยการวางแผนและออกแบบบ้าน 2 ชั้น โดยคำนึงถึงพื้นที่ดินที่มีอยู่และการใช้งบประมาณที่มีอย่างเหมาะสม
จัดทำแบบแปลน แผนผัง และโมเดล 3 มิติเพื่อให้เห็นภาพรวมของโครงสร้างบ้านและรายละเอียดต่างๆ

ขออนุญาตและรับอนุญาตก่อสร้าง
ส่งเอกสารขออนุญาตก่อสร้างไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาล เพื่อขอใบอนุญาตก่อสร้าง
รอรับการอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มต้นการก่อสร้าง

เตรียมพื้นที่และระงับพื้น
ทำการเตรียมพื้นที่บนพื้นดินให้เรียบร้อย และทำการระงับพื้นเพื่อให้มีความแข็งแรงและทนทานต่อการก่อสร้าง

ก่อสร้างโครงสร้างหลัก
เริ่มต้นก่อสร้างโครงสร้างหลักของบ้าน ทำการติดตั้งฐานราก โครงสร้างเหล็ก เพื่อให้มีความเสถียรและทนทานต่อภาวะอากาศต่างๆ

ติดตั้งโครงสร้างบน
เมื่อโครงสร้างหลักเสร็จสิ้นแล้ว จะทำการติดตั้งโครงสร้างบน เช่น ฝ้า กำแพง และหลังคา ตามแบบแผนที่ได้ออกแบบมาก่อนหน้า

สร้างชั้นใน
หลังจากการติดตั้งโครงสร้างบนเสร็จสิ้น จะทำการสร้างชั้นในของบ้าน เช่น การติดตั้งผนังภายใน พื้น และระบบสายไฟ น้ำ และสุขภัณฑ์

การตกแต่งภายใน
เมื่อโครงสร้างภายในเสร็จสิ้น จะทำการตกแต่งภายในบ้าน เช่น การติดตั้งพื้นผิวต่างๆ และอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ เพื่อให้บ้านมีความสวยงามและสบายตาตามต้องการ

ทำการติดตั้งระบบ
ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ระบบปรับอากาศ และระบบการประหยัดพลังงาน เพื่อความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งาน

ทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัย
ทดสอบระบบทั้งหมดในบ้าน เช่น ระบบไฟฟ้า น้ำ และสายไฟ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานทุกวัน
ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของงานทั้งหมดก่อนนำบ้านเข้าใช้งานจร

การเตรียมของในพิธี ยกเสาเอกเสาโท

การเตรียมของในพิธียกเสาเอกเสาโทเป็นส่วนสำคัญของพิธีทางศาสนาและวัฒนธรรมในหลายๆ สถาบันศาสนาและประเพณีต่างๆ ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการที่แตกต่างกันไปตามแต่ละศาสนาและประเพณี ดังนั้นเราจะมาพูดถึงขั้นตอนการเตรียมของในพิธียกเสาเอกเสาโทในบางศาสนาและประเพณีที่มีความเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดได้แก่พิธีการทางศาสนาชาวอินเดียและฮินดู.

การเตรียมของในพิธียกเสาเอกเสาโท
การเตรียมของในพิธียกเสาเอกเสาโท
 1. การเตรียมและเลือกเสา: ในการยกเสาเอกเสาโทในศาสนาฮินดู เสาที่ใช้จะต้องเป็นไม้สะพายซึ่งมีความสูงและความเรียบเนื่อง มักจะใช้ไม้ที่เป็นจำนวนคู่ เช่น สองไม้ สี่ไม้ หรือแม้กระทั่งแปดไม้ ซึ่งมีความสำคัญที่จะเลือกไม้ที่มีคุณภาพและสภาพดีเพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นที่สุดของพิธีได้
 2. การตกแต่งเสา: เสาเอกเสาโทจะถูกตกแต่งด้วยผ้า ดอกไม้ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญในศาสนาและประเพณี การตกแต่งนี้มีความหลากหลายและมีความสำคัญมากเนื่องจากมีความหมายทางศาสนาและสัญลักษณ์ที่มีความหมายต่อชีวิตและศาสนาของประชาชน
 3. การบูรณะพิธี: การยกเสาเอกเสาโทจะเป็นการประกอบพิธีที่สำคัญและมีความเฉพาะเจาะจง มักจะมีการทำพิธีที่อาจรวมถึงการสร้างพระวิหารหรือการตั้งธูป รวมถึงการนำเสาเข้าสู่สถานที่หรือพื้นที่ที่เป็นบริเวณสำคัญตามศาสนาและประเพณีของแต่ละชนชาติ
 4. การทำพิธี: การยกเสาเอกเสาโทมักจะมีพิธีการที่ซับซ้อนและมีความสำคัญทางศาสนา บางครั้งอาจมีการแสดงศิลปะและการแสดงอารมณ์ทางศาสนาที่เป็นส่วนสำคัญของพิธีการ
 5. การสวดมนต์และพิธีสังเวย: ในขั้นตอนสุดท้ายของพิธียกเสาเอกเสาโท เป็นเวลาที่ผู้ที่เข้าร่วมพิธีจะมีการสวดมนต์และทำพิธีสังเวยตามประเพณีและศาสนาของตนเอง เพื่อเชื่อมต่อกับศาสนาและประเพณีต่างๆ อย่างเต็มที่

การเตรียมของในพิธียกเสาเอกเสาโทเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีความหลากหลายตามศาสนาและประเพณีต่างๆ การทำตามประเพณีและการเคารพศาสนาของตนเองมีบทบาทสำคัญในการตั้งเสาเอกเสาโทอย่างถูกต้องและเป็นระเบีย

พิธียกเสาเอกเสาโท คลองหลวง ปทุมธานี

โทร 0999091995 อ.เกษม

รับทำพิธีมงคล ยกเสาเอกเสาโท ตั้งศาลพระภูมิ

อยากมีบ้านในฝัน ครบ จบทุกฟังก์ชั่นที่คุณต้องการ เราพร้อมเนรมิตให้คุณ
.
ออกแบบ สำรวจ ทุบ ถม เตรียมการสร้างบ้าน งานสินเชื่อ ขออนุญาตก่อสร้าง วางระบบ น้ำไฟ จัดสร้าง จนถึงส่งมอบบ้านสวย ครบทุกขั้นตอนในที่เดียว one step . one stop service ตัวจริง การันตีมีผลงานสร้างจริงตรวจสอบได้
.
ที่สำคัญ ทำจริง ไม่ทิ้งงาน
ไม่สวย ไม่เสร็จ ไม่เลิก

สายด่วน 083 084 9888
.
#รับสร้างบ้าน
#รับเหมาสร้างบ้าน
#สร้างบ้านราคาถูก
#สร้างบ้านกรุงเทพ
#สร้างบ้านราชบุรี
#สร้างบ้านสองชั้น
#รับสร้างบ้านสองชั้น
#รับสร้างบ้านชั้นเดียว
#รับเหมาสร้างบ้านสองชั้น
#รับสร้างอาคารพาณิชย์
#รับสร้างบ้านราคาถูก
#รับสร้างบ้านนครปฐม
#รับสร้างบ้านสมุทรปราการ
#รับสร้างบ้านปทุมธานี


✅ สนใจปรึกษา สร้างบ้าน ฟรี !!
✅ ยินดีให้ความปรึกษาท่าน นอกสถานที่ ฟรี!!
✅ ดำเนินการขอน้ำประปา ฟรี !!
✅ ดำเนินการขอไฟฟ้า ฟรี!!
✅ ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง ฟรี!!
✅ ดำเนินการขอสินเชื่อ ฟรี!!

สาขา อ.บางใหญ่ จ. นนทบุรี
สาขา อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี

☎ ️Phone : 083 084 9888
☎ ️Phone : 065 965 5888
✅ Line : 0830849888
✅ Line : 0659655888

ยกเสาเอกคืออะไร สำคัญอย่างไร

การยกเสาเอก


เป็นหนึ่งในประเพณีที่มีความสำคัญอันมากในวงการวัฒนธรรมของคนไทย เป็นการแสดงออกถึงความเคารพและอาจารย์เอาใจใส่ต่อธรรมเนียมประเพณีของชาติเราอย่างสูงสุด

ประเพณีการยกเสาเอกมีลักษณะการปฏิบัติที่ย้อนกลับไปสู่อดีตโบราณ เชื่อกันว่ามาจากประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อว่าในปีนั้นๆ จะเป็นปีดี และมีโอกาสดีๆ ต่อตนเองและครอบครัว จึงจะเกิดประเพณีการยกเสาเอกขึ้นมา ซึ่งเป็นการซึ่งศักดิ์ศรีและความเชื่อมั่นในเรื่องนี้อย่างมาก

การเตรียมการสำหรับการยกเสาเอกมีขั้นตอนและรายละเอียดที่ถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยจะต้องมีการเลือกเสาเอกที่มีความสูงและมีความสมบูรณ์ด้วย จากนั้นจึงต้องมีการประกอบพิธีด้วยการตั้งคำอวยพร ในขณะเดียวกันยังมีการจัดเตรียมของขวัญและอาหารพิเศษที่นำไปใช้ในพิธี ที่มาพร้อมกับการเชิญชวนบุคคลที่เป็นครอบครัวและเพื่อนฝูงมาร่วมงานด้วย

หลังจากการเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้ว ก็เป็นเวลาที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ที่เป็นที่เคารพจะนำเสาเอกที่ถูกตั้งริมหลุมไปยกขึ้นไปยังที่ที่เตรียมไว้ โดยมักจะมีการแสดงพิธีการและการทำพิธีอย่างสุภาพเรียบร้อย ในขณะที่เสาเอกถูกยกขึ้นไป ผู้อื่นที่อยู่ในสถานที่จะเริ่มแสดงความเคารพและอวยพรในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นการเชื่อมั่นและตอบรับความสำคัญของการยกเสาเอกในสังคมไทย

ประเพณีการยกเสาเอกไม่เพียงแต่เป็นการแสดงถึงความเคารพและเชื่อมั่นในการตอบรับโอกาสดีๆ ในปีนั้นๆ เท่านั้น แต่ยังเป็นการรวมพลังและสร้างบรรยากาศเชื่อมโยงระหว่างสมาชิกในชุมชนและครอบครัวให้มีความสุขและเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริงในชีวิตประจำวัน

พิธียกเสาเอก เตรียมอะไรบ้าง คลิกเลย

สร้างบ้านสวย จบไว ในไอเดียของคุณเอง ออกแบบได้เอง วาดฝันได้เอง อยากได้แบบได้แค่บอกเรา
.
สร้างบ้านตามงบและตามใจคุณ ตามใจผู้อยู่เป็นหลัก สบายงบพบความพอใจ ประเมินราคาสร้างให้ท่าน ดำเนินการขออนุญาตสร้าง และลงมือสร้างจนจบโปรเจค เราทำได้และทำมาแล้ว ผลงานสร้างจริงการันตี

ปรึกษาดี ปรึกษาฟรี
083 084 9888
065 965 5888

แอดไลน์ได้ครับ
168บิลเดอร์
ยินดีรับใช้ทุกท่าน
.
ทำจริง ใส่ใจ ไม่ทิ้งงาน เราการันตี 100%
WE CAN DO & YOU CAN TRUST.
✨สนใจปรึกษาฟรี ใกล้ที่ไหนติดต่อที่นั่น
ยินดีให้ความปรึกษาท่าน นอกสถานที่
สาขา อ.บางใหญ่ จ. นนทบุรี
สาขา อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี
☎ ️Phone : 083 084 9888
☎ ️Phone : 065 965 5888
✅ Line : 083 084 9888
✅ Line : 065 965 5888
🌐 Facebook Page : รับสร้างบ้านโดย 168builder
📱 Instagram : 168builder

#รับสร้างบ้าน
#รับสร้างบ้านสองชั้น
#รับสร้างบ้านราคาถูก
#รับสร้างบ้านชั้นเดียว
#รับเหมาสร้างบ้าน
#บริษัทสร้างบ้าน

4 ขั้นตอนคำนวณ BOQ ก่อนสร้างบ้าน

4 ขั้นตอนคำนวณ BOQ ก่อนสร้างบ้าน

ที่มา DDPROPERTY.com

คำนวณ BOQ อย่างไร

โดยปกติแล้วผู้ออกแบบบ้านหรือผู้รับเหมาก่อสร้างต้องคิดคำนวณ BOQ ให้คุณ แต่ถ้าเป็นงานเล็ก ๆ จากผู้รับเหมารายย่อยที่ยังไม่รู้ว่า BOQ คืออะไร หรือถ้าคุณต้องการคำนวณค่าใช้จ่ายเองเพื่อมอบหมายให้ผู้รับเหมาเสนอค่าแรงหรือตรวจเช็กความสอดคล้องกับ BOQ ของผู้รับเหมา เราก็มีขั้นตอนการคำนวณ BOQ คร่าว ๆ มาให้คุณทำเองได้ดังนี้

1. จัดหมวดหมู่งาน

การจัดหมวดหมู่งานเป็นสิ่งแรกที่ต้องทำเพื่อแยกประเภทงานก่อสร้างทั้งหมดออกเป็นกลุ่ม เช่น ถ้าคุณจะสร้างบ้านสักหลังก็ต้องมีงานเตรียมพื้นที่ งานพื้นผิว งานโครงสร้าง งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานประตูหน้าต่าง งานทาสี งานไฟฟ้า งานประปา งานสุขภัณฑ์ งานตกแต่งภายใน และงานตกแต่งภายนอก

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทำอะไรบ้าง หรือถ้าเป็นการปรับปรุงห้องน้ำก็อาจมีแค่งานปูพื้นและงานสุขภัณฑ์แค่ 2 กลุ่ม เป็นต้น

2. วัดขนาดพื้นที่

ควรใช้หน่วยเมตรและตารางเมตรเป็นหลักในการวัดพื้นที่ เพราะเป็นหน่วยมาตรฐานที่ใช้ซื้อขายวัสดุก่อสร้าง เช่น พื้นที่บ้านวัดได้ 135 ตารางเมตร คุณก็ระบุใน BOQ บ้านได้ว่า ต้องใช้กระเบื้องปูพื้นประมาณ 135 ตารางเมตร หรือในบ้าน 2 ชั้นที่ต้องการเดินสายไฟให้ครบทุกห้อง และวัดความยาวได้ประมาณ 300 เมตร คุณก็ต้องใช้สายไฟม้วน 50 เมตร จำนวน 6 ม้วน เป็นต้น

เรื่องที่ต้องรู้ก่อนโดนผู้รับเหมาโกง

เรื่องที่ต้องรู้ก่อนสร้างบ้าน

มีเรื่องอะไรที่คุณควรรู้บ้าง เพื่อป้องกันการโดนผู้รับเหมาโกงเงินค่าวัสดุก่อสร้างบ้าน

3. สำรวจราคา

เราขอแนะนำให้คุณสำรวจราคาในร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ เพราะร้านค้าเหล่านั้นมักจะมีบริการทำใบเสนอราคาตามรายการที่คุณต้องการโดยไม่ต้องเสียเวลาเช็กราคาเอง แต่ถ้าคุณไม่สะดวกหรือไม่มีเวลาเดินทาง คุณสามารถพึ่งพาร้านขายวัสดุก่อสร้างบนอินเทอร์เน็ตในการค้นหาราคาวัสดุที่ต้องการได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก

4. เคาะราคาที่ต้องจ่าย

คุณสามารถคิดค่าวัสดุที่ต้องใช้ได้ง่าย ๆ ด้วยการนำ ปริมาณวัสดุ x ราคาต่อหน่วย = ราคาวัสดุที่ต้องใช้ ส่วนค่าแรงนั้นจะคิดยากกว่าพอสมควรเนื่องจากผู้รับเหมาแต่ละรายคิดค่าแรงไม่เท่ากันและไม่มีมาตรฐานตายตัว แต่คุณก็สามารถคาดคะเนได้คร่าว ๆ ดังนี้

 • งานขนาดเล็กหรืองานง่ายให้ใช้แบบราคาไม่เกิน 50 บาทต่อหน่วย
 • งานขนาดปานกลางหรืองานทั่วไปให้ใช้แบบราคาไม่เกิน 120 บาทต่อหน่วย
 • งานขนาดใหญ่หรืองานยากให้ใช้แบบราคาไม่เกิน 500–1,000 บาทต่อหน่วย

แม้ว่าคุณจะไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้าง แต่ด้วยการคำนวณแบบนี้ คุณก็จะทราบค่าแรงโดยประมาณ และสามารถนำมารวมกับราคาวัสดุเพื่อหาจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายในเบื้องต้นสำหรับงานก่อสร้างได้

อย่างไรก็ดี ราคา BOQ งานก่อสร้างที่เห็นนั้นไม่ได้หมายความว่าจะเป็นราคาสุทธิที่คุณต้องจ่ายเสมอไป เพราะในระหว่างการก่อสร้างอาจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้ค่าใช้จ่ายจริงแตกต่างจากเอกสารได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัสดุ (โดยตกลงกันแล้ว) และการแก้ไขงานเมื่อพบอุปสรรคในระหว่างก่อสร้าง

นอกจากนี้ การตรวจสอบความคืบหน้าและการตรวจรับงานในแต่ละช่วงโดยยึดตามรายการวัสดุใน BOQ ยังช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างไปในตัว ทำให้ได้บ้านที่ใกล้เคียงกับสเปกที่ต้องการมากที่สุดตามรายการใน BOQ ที่ตกลงกันไว้ และป้องกันการถูกโกงค่าวัสดุก่อสร้างอีกด้วย

สร้างบ้านสวย จบไว ในไอเดียของคุณเอง ออกแบบได้เอง วาดฝันได้เอง อยากได้แบบได้แค่บอกเรา
.
สร้างบ้านตามงบและตามใจคุณ ตามใจผู้อยู่เป็นหลัก สบายงบพบความพอใจ ประเมินราคาสร้างให้ท่าน ดำเนินการขออนุญาตสร้าง และลงมือสร้างจนจบโปรเจค เราทำได้และทำมาแล้ว ผลงานสร้างจริงการันตี

ปรึกษาดี ปรึกษาฟรี
083 084 9888
065 965 5888

แอดไลน์ได้ครับ
168บิลเดอร์
ยินดีรับใช้ทุกท่าน
.
ทำจริง ใส่ใจ ไม่ทิ้งงาน เราการันตี 100%
WE CAN DO & YOU CAN TRUST.
✨สนใจปรึกษาฟรี ใกล้ที่ไหนติดต่อที่นั่น
ยินดีให้ความปรึกษาท่าน นอกสถานที่
สาขา อ.บางใหญ่ จ. นนทบุรี
สาขา อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี
☎ ️Phone : 083 084 9888
☎ ️Phone : 065 965 5888
✅ Line : 083 084 9888
✅ Line : 065 965 5888
🌐 Facebook Page : รับสร้างบ้านโดย 168builder
📱 Instagram : 168builder

#รับสร้างบ้าน
#รับสร้างบ้านสองชั้น
#รับสร้างบ้านราคาถูก
#รับสร้างบ้านชั้นเดียว
#รับเหมาสร้างบ้าน
#บริษัทสร้างบ้าน

แจกตารางผ่อนบ้าน+คำนวณดอกเบี้ย พร้อมสอนใช้งาน

แจกตารางผ่อนบ้าน+คำนวณดอกเบี้ย พร้อมสอนใช้งาน

ที่มา ช่องยูทูบ GURU LIVING

Download ตารางผ่อนบ้าน : https://drive.google.com/file/d/1Pcu_… บ้านหลังนี้ผ่อนต่อเดือนเท่าไร? ซื้อบ้านราคาเท่านี้ต้องผ่อนธนาคารเดือนละกี่บาท คงเป็นคำถามแรกๆที่ทุกๆคนที่อยากจะซื้อบ้านอยากรู้กันใช่ไหมครับว่าตกลงบ้านที่เราจะซื้อเนี่ยถ้าเราผ่อนธนาคารแล้ว เราจะต้องมีภาระส่งธนาคารเดือนละกี่บาท

วันนี้ผมจะมาอธิบายวิธีการคำนวณเงินผ่อนบ้านที่ทุกๆคนสามารถลองเอาไปคำนวณได้เองเลยครับ และนอกเหนือไปกว่านั้นนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีดูด้วยครับว่า เงินค่าบ้านแต่งวดที่เราส่งธนาคารไปมันไปตัดในส่วนของเงินต้นเท่าไร และ เราจ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคารเท่าไรกันแน่

ก่อนอื่นที่จะไปคำนวณเงินผ่อนบ้าน ผมขออธิบายรูปแบของการคิดดอกเบี้ยบ้านให้เพื่อนๆที่ยังไม่ทราบก่อนนะครับ รูปแบบการคิดดอกเบี้ยบ้านเนี่ยเขาจะมีการคิดแบบที่เรียกว่า “ลดต้นลดดอก” (Effective Rate)

การคิดแบบลดต้นลดดอกถ้าพูดกันแบบภาษาที่เข้าใจง่ายก็คือ ดอกเบี้ยรวมที่เราต้องจ่ายจะคิดจากเงินต้นคงเหลือครับ เงินต้นเยอะ ดอกเบี้ยก็จ่ายเยอะ ผ่อนจนเหลือต้นน้อย ดอกเบี้ยก็น้อยตาม ซึ่งการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนี่เองแหละครับเป็นข้อดีมากๆ

สำหรับการผ่อนบ้านหรือคอนโดไม่้หมือนกับการผ่อนรถที่จะมีการคิดดอกเบี้ยคงที่ คือต่อให้ผ่อนจนเหลือต้นน้อยล้วดอกเบี้ยก็ยัง Fix คงที่อยู่ดีครับ คำนวณเงินผ่อนบ้าน มาครับมาเริ่มจากการคำนวณ “เงินผ่อนบ้าน” กันครับก่อนอื่นเลยวันนี้

ผมจะขอใช้โปรแกรมการคำนวณเงินผ่อนสำเร็จรูปจาก website www.ddproperty.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม Market Place อสังหาริมทรัพย์เจ้าใหญ่ของประเทศไทยนะครับคือใน website เขาจะมีให้เรากรอกคำนวณได้เลยครับ

กดที่ Link https://bit.ly/3ifSiS8 จากนั้นหน้าที่ของเราคือกรอกข้อมูลของบ้านที่เราจะซื้อและเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยต่างๆเพียงแค่ 3 ช่องเท่านั้นครับ
1.จำนวนเงินที่ต้องการกู้ กรอกราคาบ้านเราไปเลยคับ
2.อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%) อันนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดอายุสัญญาเงินกู้ของเราครับ ผมแนะนำว่าช่องนี้ใส่เป็น 6% ไปนะครับ
3.ระบุระยะเวลากู้ เรากู้กี่ปีก็กรอกไปครับโดยส่วนมากใช้เป็น 30 ปีก็ได้ครับ แค่เรากรอกข้อมูลทั้ง 3 ตัวนี้ครบระบบก็จะคำนวณเงินผ่อนบ้านออกมาให้เราแล้วครับ สะดวกมากๆ ซึ่งผมลองกดเล่นๆออกมาให้ทุกคนดูนะครับ

ถ้าในเงื่อนไขว่าเราคิดดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งสัญญา 6% และระยะเวลาผ่อน 30 ปี กู้บ้าน 1 ล้าน ผ่อนธนาคารเดือนละ 5,995.51 บาท กู้บ้าน 2 ล้าน ผ่อนธนาคารเดือนละ 11,991.01 บาท กู้บ้าน 3 ล้าน ผ่อนธนาคารเดือนละ 17,986.52 บาท กู้บ้าน 4 ล้าน ผ่อนธนาคารเดือนละ 23,982.02 บาท กู้บ้าน 5 ล้าน ผ่อนธนาคารเดือนละ 29,977.5 บาท นี่เป็นตัวเลขที่คำนวณออกมาได้ครับ

ซึ่งค่าที่ได้ผมต้องบอกว่าจะใกล้เคียงกับเงินจริงที่เราต้องผ่อนมากๆครับ เพื่อนๆของเข้าไปใช้งานกันได้นะครับใช้งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ ทำไมบางธนาคารถึงผ่อนต่ำมากๆ

ผมดักคอไว้ก่อนเลยนะครับว่า อาจจะมีเพื่อนๆหลายคนที่เคยไปกู้ซื้อบ้านกับบางธนาคารมา พอมาเจอการคำนวณแบบที่เรากำลังคุยกันอยู่ในบทความนี้ก็บอกว่า สูตรคำนวณมั่ว ฉันไปกู้ธนาคารมา ยอดเงิน 1 ล้านบาท ผ่อนเดือนละ 3,000 กว่าบาทเอง

ตรงนี้ผมอยากจะบอกว่าใช่ครับ เพราะบางธนาคารอัตราดอกเบี้ยปีแรกถูกมากและเขาอยากจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับลูกค้าโดยการลดเงินผ่อนในช่วงปีแรกๆลงมาให้มันถูกครับ แต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือ บ้านเราผ่อนกัน 30 ปีนะครับ

ใช่ครับปีแรกๆเราอาจจะผ่อนด้วยเงินที่ไม่เยอะแล้วปีถัดๆไปหละครับ นั่นเป็นเหตุผลที่เวลา คำนวณเงินผ่อนบ้านทุกครั้ง อัตราดอกเบี้ย ที่ผมจะแนะนำให้เพื่อนๆกรอกลงไปจะเป็นดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดออายุสัญญาครับ ไม่อยากให้ใส่ดอกเบี้ยในช่วงปีแรกๆซึ่งแน่นอนว่ามันถูกครับ พอใส่ดอกเบี้ยน้อยเงินที่เราคำนวณออกมามันก็จะน้อยตาม ซึ่งถ้าเราเชื่อในตัวเลขนั้นและวางแผนตามนั้นมันอาจจะทำให้การคำนวณของเราคลาดเคลื่อนไปได้ครับอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีๆเลยครับ ดังนั้นย้ำอีกทีนะครับเวลาคำนวณเงินผ่อนบ้านเพื่อที่จะวางแผนการเงิน ให้ใส่ดอกเบี้ยที่สูงไว้นิดนึงเพื่อเป็น Safety Factor เผื่อความปลอดภัยให้เรานะครับ 6-7% กำลังดีเลยครับ รู้เงินผ่อนบ้านไปทำไม? การที่เราทราบเงินที่เราทราบจำนวนเงินที่เราต้องผ่อนธนาคารก่อนที่เราจะซื้อบ้านแบบนี้ช่วยอะไรเราทราบไหมครับ มันจะช่วยให้เราสามารถเตรียมตัว และ วางแผนการเงินได้อย่างถูกต้องก่อนที่เราจะซื้อบ้านไงหละครับ สมมุติว่าเราคำนวณได้ออกมาว่าบ้านราคา 2 ล้านบาทต้องผ่อนธนาคารเดือนละประมาน 12,000 คำถามที่ต้องถามตัวเองก่อนเลยคือ วันนี้เราสามารถหาเงิน 12,000 มาส่งบ้านที่เรากำลังอยากได้ทุกๆเดือนจริงหรือเปล่า หรือ เงินเท่านี้มันสร้างรายจ่ายที่หนักเกินไปให้กับเราหรือเปล่า ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆนะครับที่พวกเราทุกคนจำเป็นอย่างมากที่จะต้องคิดคำนวณเงินผ่อนบ้านเบื้องต้นเองให้เป็นก่อน เพื่อที่จะเอาไปใช้วางแผนในการซื้อบ้านได้อย่างถูกต้องครับ #ผ่อนบ้าน #เงินผ่อนบ้าน #คำนวนเงินผ่อนบ้าน #ตารางผ่อนบ้าน #guruliving #อสังหาริมทรัพย์

สร้างบ้านสวย จบไว ในไอเดียของคุณเอง ออกแบบได้เอง วาดฝันได้เอง อยากได้แบบได้แค่บอกเรา
.
สร้างบ้านตามงบและตามใจคุณ ตามใจผู้อยู่เป็นหลัก สบายงบพบความพอใจ ประเมินราคาสร้างให้ท่าน ดำเนินการขออนุญาตสร้าง และลงมือสร้างจนจบโปรเจค เราทำได้และทำมาแล้ว ผลงานสร้างจริงการันตี

ปรึกษาดี ปรึกษาฟรี
083 084 9888
065 965 5888

แอดไลน์ได้ครับ
168บิลเดอร์
ยินดีรับใช้ทุกท่าน
.
ทำจริง ใส่ใจ ไม่ทิ้งงาน เราการันตี 100%
WE CAN DO & YOU CAN TRUST.
✨สนใจปรึกษาฟรี ใกล้ที่ไหนติดต่อที่นั่น
ยินดีให้ความปรึกษาท่าน นอกสถานที่
สาขา อ.บางใหญ่ จ. นนทบุรี
สาขา อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี
☎ ️Phone : 083 084 9888
☎ ️Phone : 065 965 5888
✅ Line : 083 084 9888
✅ Line : 065 965 5888
🌐 Facebook Page : รับสร้างบ้านโดย 168builder
📱 Instagram : 168builder

#รับสร้างบ้าน
#รับสร้างบ้านสองชั้น
#รับสร้างบ้านราคาถูก
#รับสร้างบ้านชั้นเดียว
#รับเหมาสร้างบ้าน
#บริษัทสร้างบ้าน