บทความสร้างบ้าน

สร้างบ้าน ใช้อิฐอะไรดี..?

เลือกใช้อิฐมวลเบา และอิฐมอญให้เหมาะสมกับการใช้งาน อิฐมวลเบาและอิฐมอญมีความเหมาะสมในการใช้งานที่ต่างกัน
Read More
แบบบ้าน ธัญเทพ

สร้างบ้านชั้นเดียว ใช้เวลาสร้างนานแค่ไหน…?

สร้างบ้านชั้นเดียว ใช้เวลาสร้างนานแค่ไหน. โดยส่วนใหญ่แล้วมาตรฐานงาน #สร้างบ้านชั้นเดียว ทางบริษัท จะใช้ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง
Read More

เอกสารประกอบการทำสัญญาสร้างบ้าน

ทำสัญญาสร้างบ้าน ใช้อะไรบ้าง…? ๑. สำเนาบัตรประชาชน 5 ชุด๒. สำเนาทะเบียนบ้าน 5 ชุด ๓. สำเนาโฉนดที่ดิน เท่าตัวจริง 5 ชุด ๔. กรณีขอติดตั้งประปาชั่วคราว 5,400.- ๕. กรณีขอติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว 10,400.-๖. ชื่อที่ดินบุคคลอื่น ใช้หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ๗. กรณีขอสินเชื่อธนาคาร วางมัดจำ…
Read More